KLUB Čakovec

klub 4

Čakovec je grad u sjevernoj Hrvatskoj i sjedište Međimurske županije, regije koja se nalazi između rijeka Mure i Drave i poznata je po svojim vinogradima, agrokulturi i lovištima.

INNER WHEEL KLUB ČAKOVEC

 

Datum formiranja: 01.rujna 1997.

Datum registracije: 25.rujna 1999.

 

Predsjednica : VESNA KALŠAN (2018./2019.)

Dopredsjednica: BOŽENA BERKOPIĆ (2018./2019.)

Tajnica: TAMARA TURZA BOGDAN (2018./2019.)

Rizničarka: BISERKA ROK (2018./2019.)
Editorica: NEVENKA VUKOVIĆ VARGA (2018./2019.)

Delegati kluba: DOROTEA LEBAR i IVANA GOLENKO

 

Broj članica: 20

Sastanci: svaki treći utorak u mjesecu

Adresa : Hotel Park Čakovec