KLUB Slavonski Brod

klub 9 a

Datum formiranja: 09.ožujak 2010.
Datum registracije:
Predsjednica: LIDIJA KOZINA (2019./2020.)
Dopredsjednica: SVJETLANA KOZINA-ČIČA (2019./2020.)
Neposredno bivša predsjednica: KATICA NUSPAHIĆ (2019./2020.)
Tajnica: MIRJANA SENIĆ (2019./2020.)
Rizničarka: MAJA KURKUTOVIĆ (2019./2020.)
Delegati kluba: KLAUDIJA FOLK HEĆIMOVIĆ i ANKICA JURAKIĆ

Broj članica: 18
Sastanci: Prva srijeda u mjesecu u 19,30 sati
Adresa: Hotel Savus Slavonski Brod

Članice kluba Slavonski Brod

309
ANA MARIJA BOGOVIĆ
dipl. iur.
Članica kluba
SLAVONSKI BROD
099 2471 138
anamariagurdulic@gmail.com
Null
KATICA CIPAR
Članica kluba
SLAVONSKI BROD

9
SVJETLANA ČIČA KOZINA
dipl.ekonomist
Članica kluba
SLAVONSKI BROD
098 9978 169
svjetlana377@gmail.com
19
KLAUDIJA FOLK HEĆIMOVIĆ
prof.informatike
Članica kluba
SLAVONSKI BROD
091 5731 010
klaudija.folk@gmail.com
Null
BOŽICA JAPUNDŽIĆ PALENKIĆ
dr.sc. (dipl. ing. agr., viši predavač)
Članica kluba
SLAVONSKI BROD
091 4928 008
bjpalenkic@vusb.hr
11
SPOMENKA JUNAČKO
dr. med.spec.obit. medicine
Članica kluba
SLAVONSKI BROD
091 5856 903
s.junacko@gmail.com
Null
ANKICA JURAKIĆ
VŠS ekonomije
Članica kluba
SLAVONSKI BROD
091 7299 246
ankica.jurakic@hrsume.hr
12
LIDIJA KOZINA
bacc.med.sestra
Članica kluba
SLAVONSKI BROD
098 849 098
kozina.lidija@gmail.com
4
MAJA KURKUTOVIĆ
dipl.ekonomistica
Članica kluba
SLAVONSKI BROD
098 9824 137
maja.kurkutovic@pbz.hr
332
SENADA LOGARUŠIĆ
mag.paed
Članica kluba
SLAVONSKI BROD
091 5471 239
senada.logarusic@gmail.com
5
EVA MIROSAVLJEVIĆ
prof.
Neposredno bivša predsjednica kluba
SLAVONSKI BROD
098 537 633
eva.mirosavljevic@gmail.com
308
KATICA NUSPAHIĆ
dipl. ing. šumarstva
Predsjednica kluba
SLAVONSKI BROD
098 447 517
katicanuspahic@yahoo.com
310
SLAVICA PAVIČIĆ
bacc. oec.
Članica kluba
SLAVONSKI BROD
091 5542 823
slavicap.wellnesscentar@gmail.com
Null
SANJA PEJIĆ ROŠKO
dr. med. spec. pedijatar
Članica kluba
SLAVONSKI BROD
091 5171 116
sanja.rosko@gmail.com
2
VIOLETA RATKOVIĆ BLAŽEVIĆ
dr. med.subspec.pedijatrijske nefrologije
Članica kluba
SLAVONSKI BROD
098 1954 559
r.blazevic@yahoo.com
343
MIRJANA SENIĆ
dipl.iur.
Tajnica kluba
SLAVONSKI BROD
091 4460 104
mirjana.senic@sfsb.hr
14
DUBRAVKA STIPETIĆ
spec. admin. publ.
Članica kluba
SLAVONSKI BROD
091 4928 000
dstipetic@vusb.hr
331
ZDENKA ZIDAREVIĆ
Umirovljenik
Članica kluba
SLAVONSKI BROD
099 4444 190
zdostal35@gmail.com