Novosti

Rijeka 2017. proslava godisnjice kluba PREDMET. IZVJEŠTAJ O RADU MANDAT 2017/2018. G.
Klub Karlovac - 2018-05-01

U proteklom periodu mandata 2017/2018 godine naš klub djelovao je sukladno našim mogućnostima koje su bile skromne. Usprkos tome uspjeli smo odraditi i sudjelovati u niz humanitarnih akcija.

Prva akcija provedena je u suradnji sa Rotary klubom Karlovac za Martinje.

Akciju je vodio Rotary klub Karlovac a donacija je bila namijenjena za školovanje nadarenih studenata To je već postala tradicija jer Rotary klub Karlovac provodi ovu akciju par godina u kontinuitetu.

Druga humanitarna akcija našeg kluba bila je sudjelovanje u suradnji s Rotary klubom Karlovac za Božićni koncert a donacija je bila za školovanje nadarenih studenata.

Treća humanitarna akcija provedena je u suradnji s Rotaract klubom Karlovac.Sakupljena su sredstva za donaciju dječjem domu Vladimir Nazor,Karlovac.

Četvrta humanitarna akcija provedena je u suradnji sa UDRUGOM JAK KAO JAKOV-Karlovac na štandu Adventa u Karlovcu .Prikupljanje sredstava za pomoć djeci u lječenju od malignih bolesti i njihovim socijalno ugroženim obiteljima.

Udruga Jak kao Jakov, Karlovac pomogla je dosada preko 150-tero oboljele i liječene djece iz Hrvatske.

U toku idućeg razdoblja planiramo dati potporu Udruzi Jak kao Jakov prema nihovom prijedlogu.