NOVOSTI

KONFERENCIJA IIW DISTRICT 191
Klub Prelog - 2015-03-04

P o z i v n i c a

Drage predsjednice, drage prijateljice!
Ove godine IW klub Prelog predsjeda Distriktom 191 Hrvatska te organizira Konferenciju na koju poziva sve IW klubove iz Hrvatske.
Konferencija će se održati u Prelogu, 11.travnja 2015. godine s početkom u 9 sati u kongresnoj dvorani hotela „Panorama“ u Prelogu.

Program:
• PETAK,10.04.2015.
o 18 h sastanak IO Distrikta 191
• SUBOTA,11.04.2015.
o 8-9 h okupljanje i registracija klubova
o 9-12 h Distriktna skupština
o 12-13 h ručak
o 13-18 h razgledavanje znamenitosti uz turističkog vodiča (polazak autobusa ispred Hotela Panorama)
o 20 h svečana večera uz bogati muzički program

Kotizacija za članice IW klubova: 350,00 kuna po osobi (uračunato je sve gore navedeno) Kotizacija po osobi za pratnju/suprug: 200,00 kuna (svečana večera)
Noćenje: kod rezervacije napomenuti „Za konferenciju IW“
- Hotel Panorama; tel: 040/648 090; e-mail:prodaja@dg.sport.com
- Hotel Prelog; tel: 040/379 700; e-mail: recepcija@hgh.hr
I supruzi su dobrodošli....... jer naši supruzi, naši rotarijanci, uvijek su nam podrška u radu i prekrasnim druženjima. Molim vas da im proslijedite ovu pozivnicu te se nadam odazivu. Ovo je prilika da upoznate naš prekrasni sjeverozapadni dio Hrvatske, naše prekrasno vinogorje. Ovim ćemo druženjem razmijeniti iskustva i ideje koje će nam pomoći u ostvarivanju IW ciljeva, da i dalje možemo neprestano i brižno osluškivati potrebe ljudi oko nas i nesebično pomagati, motivirati jedna drugu na nove i veće vizije i plemenite ciljeve.
Sve prijave slati tajnici Distrikta najkasnije do 30.03.2015.g.
SUZANA DOMINIĆ mob: 098 1925 939, e-mail: gradska.kavana.lovac@ck.t-com.hr
Veselim se našem skorom susretu!
Vaša,
Marija Hrešć
Predsjednica Distrikta 191 2014/2015